Risk yüklü bulutlar

Gartner kısa bir süre yayınladığı  “Assessing the Security Risks of Cloud Computing” başlıklı bir raporda, akıllı müşterilerin Bulut Bilişim hizmeti sunan bir servis sunucuyla anlaşmadan önce servis sağlayıcıya güvenlik hakkında sorular sormaları ve tarafsız üçüncü şahıslardan bir güvenlik değerlendirmesi talep etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Gartner, konuyla ilgili şunları vurgulamış: “Bulut Bilişim, veri bütünlüğü, veri kurtarma ve veri gizliliği gibi alanlarda bir risk değerlendirmesi ile e-keşif, yasal uyumluluk ve denetim gibi alanlarda hukuki meselelere ilişkin bir değerlendirmeyi gerekli kılan, kendine has özelliklere sahiptir. Amazon’un EC2 hizmeti ile Google’ın Google App Engine uygulamasını örnek Bulut Bilişim uygulamaları olarak gören Gartner, bu uygulamalardan yola çıkarak Bulut Bilişim için şu tanımlamayı yapıyor, “Bilişim destekli, düzenli bir şekilde ölçeklenebilir özelliklerin, İnternet teknolojileri kullanılarak harici müşterilere ‘hizmet olarak’ sunulduğu” bir bilgi işlem tarzı.”

Rapora göre bu bir dış kaynak uygulaması olduğu için müşteriler, şeffaflık talep etmeli ve güvenlik programları hakkında detaylı bilgi vermeyen satıcılardan uzak durmalı. Raporda, kişi ve kurumlar için önemli bilgilerin 3. bir kuruma emanet edilmesini gerektiren Bulut Bilişim uygulamalarında mağdur olmamak için karar vermeden önce hizmeti veren firmanın geçmişine, daha önce verdiği servislere ve risk kontrol sistemlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Raporda müşterilerin, Bulut Bilişim tedarikçilerini seçmeden önce sormaları gereken, güvenlikle ilgili bazı kriterler verilmiş. Bundan sonraki bölümde de buna deginmeye calısacagım.

görüşmek üzere

This entry was posted in Cloud Computing, Data Security, Unsorted and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s